Info

Tärkeää tietoa

Hinnasto: 

  • Kertakäynti 42 €/h 
  • Jatkuva sopimus 38 €/h

Laskuun lisätään käyntimaksu 5 € / käyntikerta. Käyntimaksuun sisältyy matkat toimialueella sekä tarvikekuluja.

Eritesiivous ei sisälly normaalihintaan. Eritesiivouksesta veloitetaan tuntiveloituksen lisäksi 15 € / käyntikerta.

Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveroa 24 %. 

Ehdot:

VuokraÄidin hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Tuntiveloituksen minimilaskutus 2 h ja sen jälkeen laskutus puolen tunnin jaksoissa. VuokraÄiti pidättää oikeudet hintojen muutoksiin. Hintojen tarkistuspäivä vuosittain 1. tammikuuta. Tilatun palvelun toteuduttua lasku lähetetään joko sähköpostilaskuna tai paperilaskuna. Yksityishenkilöä laskuttaessa maksuaika on 14 päivää.

Kotitalousvähennys:

VuokraÄiti kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joten veloitukset on mahdollista laittaa kotitalousvähennyksiin. Vähennys on vuonna 2023 ja 2024 jopa 60 % kotitaloustyöstä (huomioi verohallinnon ehdot ja omavastuuosuus 100 €). Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa jopa 3500 euroa/henkilö.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Vaitiolovelvollisuus:

Meille jokaiselle koti on se pyhä paikka, jossa voi olla oma itsensä ja rentoutua. Kunnioitan jokaisen kodin yksityisyyttä. Minua sitoo vaitiolovelvollisuus ja luottamus on minulle erittäin tärkeä asia.

Covid-19:

VuokraÄiti noudattaa THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja TTL:n (Työterveyslaitos) antamia ohjeita koskien kodinsiivousta ja kiinnittämään erityistä huolellisuutta hyvään hygieniaan. Asiakaskäynnin aikana VuokraÄidillä on käytössään kasvomaski ja hyvä käsihygienia on kaiken a ja o. Mikäli flunssanoireita ilmenee, tilattu palvelu voidaan siirtää tai peruuttaa asiakkaan tai VuokraÄidin toimesta.

Vastuut:

VuokraÄiti vastaa esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen VuokraÄidin toiminnasta suoritettaessa palveluita. Vahinkoa ei korvata VuokraÄidin toimesta silloin, jos vahinko aiheutuu asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta, eikä myöskään silloin, jos asiakas pyytää siirtämään raskaita huonekaluja siivouksen aikana esim. pöydät, sohvat, jääkaapit, pakastimet, pesukoneet. VuokraÄiti ei vastaa vahingosta myöskään silloin, kun vahinko aiheutuu asiakkaan antamasta puutteellisesta informaatiosta.

Työvälineet ja siivousaineet

VuokraÄidillä on käytössään omat työvälineet, mutta talon oman imurin käyttö on paras vaihtoehto allergisia ajatellen. Ennen toimeksiantoa käymme yhdessä läpi millaisia työvälineitä, työmenetelmiä ja siivousaineita tulen käyttämään asiakkaiden toiveet huomioon ottaen.

Suosin kierrätystä, ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Pyrin käyttämään kotimaisia tuotteita ja teen hankintoja ympäristöä ajatellen. Käytössäni on myös allergiaystävällisiä tuotteita.