Info

Tärkeää tietoa


Covid-19:

VuokraÄiti noudattaa THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja TTL:n (Työterveyslaitos) antamia ohjeita koskien kodinsiivousta ja kiinnittämään erityistä huolellisuutta hyvään hygieniaan. Asiakaskäynnin aikana VuokraÄidillä on käytössään kasvomaski ja hyvä käsihygienia on kaiken a ja o. Mikäli flunssanoireita ilmenee, tilattu palvelu voidaan siirtää tai peruuttaa asiakkaan tai VuokraÄidin toimesta.

Vaitiolovelvollisuus:

Meille jokaiselle koti on se pyhä paikka, jossa voi olla oma itsensä ja rentoutua. Kunnioitan jokaisen kodin yksityisyyttä. Minua sitoo vaitiolovelvollisuus ja luottamus on minulle hyvin tärkeä asia.

Ehdot:

VuokraÄidin hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset ja hintoihin sisältyy arvolisäveroa 24%. Tuntiveloituksen minimilaskutus 2 h ja sen jälkeen laskutus puolen tunnin jaksoissa. VuokraÄiti pidättää oikeudet hintojen muutoksiin. Mikäli kohde sijaitsee yli 15km Kanta-Kauhavalta hintaan lisätään kilometrikorvaus 0,57€/km. Tilatun palvelun toteuduttua lasku lähetetään joko sähköpostilaskuna tai paperilaskuna. Yksityishenkilöä laskuttaessa maksuaika on 14 päivää.

Kotitalousvähennys:

VuokraÄidin palvelut ovat 60% kotitalousvähennyskelpoisia (huomioi omavastuuosuus 100€). Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa jopa 3500 euroa/henkilö.

Vastuut:

VuokraÄiti vastaa esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen VuokraÄidin toiminnasta suoritettaessa palveluita. Vahinkoa ei korvata VuokraÄidin toimesta silloin, jos vahinko aiheutuu asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta, eikä myöskään silloin, jos asiakas pyytää siirtämään raskaita huonekaluja siivouksen aikana esim. pöydät, sohvat, jääkaapit, pakastimet, pesukoneet. VuokraÄiti ei vastaa vahingosta myöskään silloin, kun vahinko aiheutuu asiakkaan antamasta puutteellisesta informaatiosta.

Työvälineet ja siivousaineet

VuokraÄidillä on käytössään omat työvälineet, mutta talon oman imurin käyttö on paras vaihtoehto allergisia ajatellen. Ennen toimeksiantoa käymme yhdessä läpi millaisia työvälineitä, työmenetelmiä ja siivousaineita tulen käyttämään asiakkaiden toiveet huomioon ottaen.

Suosin kierrätystä, ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Käytän kotimaisia tuotteita ja teen hankintoja ympäristöä ajatellen. Pyrin käyttämään allergiaystävällisiä tuotteita.